Personvern

Vi tar ditt personvern seriøst og samler ikke inn unødvendig personlig informasjon. I noen tilfeller samler vi på din IP-adresse. Denne er kun brukt til å sørge for at våre tjenester ikke blir misbrukt. For å forbedre våre tjenester sender vi ut en eller flere informasjonskapsler.

Våre sider benytter SSL (Secure Sockets Layer), en teknologi som beskytter informasjonen du oppgir. All kommunikasjon mellom din datamaskin og vår server er kryptert. Dette bidrar sterkt til redusert risiko for misbruk av informasjon. Nettsider med SSL har adresser som begynner med HTTPS (i motsetning til HTTP).

All personlig informasjon som gis til oss er oppbevart sikkert og vil kun bli delt med de forsikringsselskap/forsikringsagenter vi samarbeider med. Les mer om det i våre bruksvilkår.